Imieniny:
03.10.2018

Sala kinowa w Tucholi - spotkanie zespołu roboczego

We wtorek 2 października po raz pierwszy spotkał się zespół roboczy przygotowujący koncepcję utworzenia w Tucholi profesjonalnej sali kinowej. Dwa poprzednie spotkania określiły cele działania i zaowocowały porozumieniem, zawartym pomiędzy Gminą Tuchola i Powiatem Tucholskim.

W skład zespołu roboczego weszli: ze strony Powiatu Tucholskiego Naczelnik Wydziału RLiFE Starostwa Powiatowego w Tucholi Anna Nitka i zastępca naczelnika Karol Gutsze oraz ze strony Gminy Tuchola dyrektor Tucholskiego Ośrodka Kultury Piotr Mówiński i kierownik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Tucholi Agnieszka Kram-Pestka.

Pierwszym działaniem zespołu była wstępna weryfikacja lokalizacji sali kinowej. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami pod uwagę wzięto należącą do Starostwa Powiatowego w Tucholi salę multimedialną przy Książnicy Tucholskiej. Wydaje się, że jej adaptacja może być racjonalnym wyjściem, pozwalającym uniknąć dużych inwestycji budowlanych. Wstępne oględziny wskazują na to, że możliwe jest zarówno podniesienie części sufitu (by zwiększyć powierzchnię ekranu), wymiana foteli (na fotele odpowiadające standardom kinowym), przerobienie ogrzewania (by służyło ono jako ogrzewanie i klimatyzacja), jak też zapewnienie profesjonalnego nagłośnienia (spełniającego standardy kinowe i dopasowanego do akustyki sali). Szczegółowa weryfikacja warunków technicznych nie jest jednak możliwa bez przeprowadzenia stosownych pomiarów, sprawdzenia specyfikacji i stanu istniejących instalacji, jak też choć przybliżonego, wstępnego projektu planowanych rozwiązań.

Na spotkaniu, w którym uczestniczyli także Sekretarz Powiatu Tucholskiego Maciej Korda oraz Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Cieślewicz, podkreślano, że na razie konieczne jest zabezpieczenie środków na sporządzenie projektu przebudowy sali i kosztorysu całego przedsięwzięcia. Ostateczne decyzje o realizacji projektu można będzie podjąć dopiero po zapoznaniu się z tymi dokumentami i po zbadaniu potencjalnych źródeł finansowania. Dopiero wtedy będzie można rozważyć różne możliwości dotyczące funkcjonowania kina jako samodzielnego podmiotu lub jako części jednej z sieci kin studyjnych.

Wydział Rozwoju LiFE