Imieniny:
26.02.2018

Przedstawiciele NGO do pracy w komisji konkursowej

W związku z ogłoszeniem przez Powiat Tucholski otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych (nr 1/2018), zgodnie z art. 15 ust 2d Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24.04.2003r. zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do zgłaszania się do pracy w komisji konkursowej oceniającej wnioski złożone w odpowiedzi na ogłoszony konkurs.

Prosimy organizacje o zgłaszanie swoich przedstawicieli do dnia 5 marca 2018r. na adres e-mail promocja@tuchola.pl (imię, nazwisko, nazwa reprezentowanej organizacji, numer telefonu, adres e-mail).

Wydział RLiFE