Imieniny:
24.12.2017

Powiat użyczył Nadleśnictwom oprogramowanie i urządzenia GPS

W Starostwie Powiatowym w Tucholi odbyło się spotkanie, podczas którego przekazano przedstawicielom Nadleśnictw z terenu Powiatu Tucholskiego specjalistyczne oprogramowanie oraz urządzenia GPS w celu dokonywania przez służby leśne pomiaru powierzchni gruntów lasów prywatnych uszkodzonych przez nawałnicę, która przeszła w sierpniu 2017 r.

W spotkaniu uczestniczyli Przewodnicząca Rady Powiatu Tucholskiego Małgorzata Oller, Starosta Tucholski Michał Mróz, Wicestarosta Tucholski Zenon Poturalski, Członek Zarządu Powiatu Tucholskiego Jerzy Kowalik,  Nadleśniczy Nadleśnictwa Woziwoda Mariusz Brunka, Nadleśniczy Nadleśnictwa Zamrzenica Adam Wenda,  Nadleśniczy Nadleśnictwa Tucholi Jarosław Łyskawa, Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody Mirosława Piechowiak oraz pracownicy służby leśnej.

Zarząd Powiatu Tucholskiego zdecydował o użyczeniu Nadleśnictwom Tuchola, Woziwoda, Zamrzenica specjalistycznego oprogramowania  oraz urządzeń GPS w celu dokonywania przez służby leśne pomiaru powierzchni gruntów leśnych właścicieli lasów prywatnych wnioskujących o przyznanie środków na odnowienie lasów uszkodzonych przez nawałnicę.

Przekazany sprzęt i specjalistyczne oprogramowanie  istotnie przyspieszy wykonywanie niezbędnych pomiarów rozległych zniszczonych obszarów gruntów leśnych. Powiat Tucholski oraz Lasy Państwowe ściśle współpracują w trudnym procesie porządkowania drzewostanu lasów niepaństwowych zdewastowany w następstwie nawałnicy.

inf. W.Organizacyjny