Imieniny:
17.06.2019

Powiat Tucholski laureatem konkursu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Soldarnej 2019

W Warszawie podczas III Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej Powiat Tucholski został laureatem konkursu "Znak Jakości Ekonomi Społecznej i Solidarnej 2019 w kategorii V. Społecznie odpowiedzialny samorząd.

Ekoonomia społeczna i solidarna nie jest taka prosta. Jej podstawą jest komercyjna dziłałność w służbie realizacji celów społecznych. Zatrudnienie i reintegracja osób pozostających w wyjątkowo trudnych sytuacjach życiowych często zagrożonych wykluczeniem to podstawowe działania walki z tym. Dbanie o osoby niepełnosprawne, bezrobotnych czy seniorów, przygotowanie odpowiednich miejsc pracy to tylko wycinek działań jakie na codzień Powiat Tucholski oraz jego jednostki robią by służyć przywróceniu do życia społecznego osób wykluczonych.

Ogólnopolskie Forum odbywające się w dniach 5-6 czerwca w Warszawie było okazją do wymiany doświadczeń oraz poznawania wielu nowych projektów i działań z zakresie ekonomi społecznej.

Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej służy gównie wymianie praktyk, dzielenia się wiedzą i pomysłami, jest to cykliczne zgromadzenie ludzi związnych z sektoremekonomii społecznej i solidarnej.

W 2018 roku po raz pierwszy zoorganizwoano konkurs dla podmiotów ekonomii społecznej "Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2018, wtedy łącznie przyznano 27 cercyfikatów. W tego rocznej edycji brało 49 podmiotów, wśród których Powiat Tucholski został laureatem V kategorii czyli Społecznie odpowiedzialny samorząd. To osiągnięcie było możliwe dzięki cięzkiej pracypracowników jednostek zajmujących się pomocą społeczną w powiecie tucholskiem.

Zdjęcia: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

WRLiFE