Imieniny:
01.03.2018

Podziękowania dla kolejnych powiatów

Anioły Powiatu Tucholskiego dotarły do kolejnych powiatów, które wspomogły nas przy usuwaniu skutków sierpniowej nawałnicy. Tym razem Starosta Tucholski Michał Mróz i Wicestarosta Zenon Poturalski wręczyli dyplomy i statuetki włodarzom powiatu tarnogórskiego, będzińskiego, lublinieckiego i zawierciańskiego.

Dzięki pomocy z ich strony możliwa była skuteczniejsza walka ze stratami spowodowanymi przez żywioł, za co serdecznie dziękujemy. Spotkania stanowiły też okazję do wymiany doświadczeń i dyskusji o możliwościach współpracy.

Wydział Rozwoju LiFE (kg)