Imieniny:
15.03.2019

Konwent Wójtów, Burmistrza i Starosty

8 marca Wójt Gminy Cekcyn Jacek Brygman wraz ze Starostą Tucholskim Michałem Mrozem zaprosił do Cekcyna wszystkich wójtów powiatu tucholskiego, by porozmawiać wraz zaproszonymi gośćmi o pilnych i ważnych dla mieszkańców naszego powiatu sprawach.

Samorządowcy omawiali strategiczne inwestycje planowane w ramach polityki terytorialnej, dyskutowali o zasadach rewitalizacji i uchwalili kolejną wersję Strategii ORSG Powiatu Tucholskiego. Ustalali zasady wspólnego finansowania inwestycji drogowych, w tym ze środków Unii Europejskiej.

W punkcie dotyczącym turystyki omówili udział Borów Tucholskich w projekcie „Polskie Marki Turystyczne” realizowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Stan prac przedstawił Starosta Michał Mróz, ideę projektu przybliżył Michał Bucholz, a skrót wniosku aplikacyjnego zaprezentował Karol Gutsze. Ustalono, że dalsze działania w zakresie zarządzania marką Bory Tucholskie muszą opierać się na zaangażowaniu wszystkich podmiotów zaangażowanych w rozwój turystyki. Powiatowy Radny Michał Skałecki sugerował spotkanie z przedsiębiorcami z branży turystycznej, jednak bez konkretnych propozycji trudno będzie rozpocząć głębszą dyskusję.

W temacie bezpieczeństwa Powiatowy Komendant Policji uzasadnił potrzebę zakupu policyjnego samochodu i przedstawił zasady wsparcia policji dodatkowymi osobami w sezonie letnim. Starosta przypomniał o planowanym doposażeniu przez powiat służb ratowniczych.

Przy okazji poruszono sprawę sztandaru dla tucholskiej policji. Sztandar nadaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji z inicjatywy mieszkańców. Uroczystość nadania sztandaru jest dużą atrakcją, najpierw jednak potrzebna jest publiczna zbiórka na ufundowanie go, w uznaniu policyjnej służby.

Poczęstunek przygotowała założona przez Gminę Cekcyn i Powiat Tucholski Spółdzielnia Socjalna „Borowiackie Smaki”. Na co dzień z jej usług korzystają placówki oświatowe na terenie Cekcyna, oferuje ona też usługi cateringowe. Pyszne kanapki i zdrowe desery pokazały, że potrafi ona przygotować niedrogi, zdrowy i smaczny poczęstunek na każde zamówienie.

Wydział Rozwoju LiFE